SESSION 6

FALAM CHRISTIAN CHURCH OF INDIANAPOLIS (FCCI)

SUNDAY SCHOOL: SENIOR-session 4

Feb 10th , 2013: 9:30-11.00 AM,

Zirhtu: Pastor Hre Mang

Eden dum sungah milai in Pathian thu an ngailo, an sualnak cu kum thawng tampi rei zo ah thilcang mi lawng asi lo. Nitin te tuisun ni tiang milai thinlung sungah Pathian thu ngai lo, zumo, Pathian duhlo zawngin khua kan ruat, kan tong, kan tuah, kan nung rero lai asi. Pathian in amai hmuihmel kengin a sersiam nan sualnak in a siatsuah. A siatzo mi Pathian hmuihmel cu Khrih ah sersiamthar sal asi.

I.      Timtuah cia ding:

1.      Bible siar: Seemtinerl bung 3-11 (siar nawn sal aw: 3:1-7; 6:11-14,17-18; 11:1-7)

2.      Zirbu siar pp.22-2

3.      Bible zohlo siar ngah dingmi: Seem 3:1-7

II.    Zirngah dingmi pawl 

1.      Minung in Pathian thuneihnak a dodal (Humans reject God’s authority) (Gen. 3:1-7).

2.      Pathian in amai hmuihmel kengin asersiammi, amai hmin sunloih lo tu pawl parah thu a then (God judges those made in His image who fail to reflect His glory) (Gen. 6:11-14,17-18).

3.      Sual in milai nunah Pathian mizia, hmuihmel lang thei lo dingin a siatsuah (Sin distorts human relationships that were intended to reflect God’s character) (Gen. 11:1-7).

III.   Thusuhnak saang aw

1.      Pathian in milai parah a thuthennak cu a luantuk tiah na ruat maw? Ziangruangah?

2.      Nitin te nangmai duhhrilnak (choices) pawl kha ruat hnik aw. Na duhhrilmi le Pathian duhdan pawl an bang aw ringring maw? Pathian duhdan thawn bang aw loin lungawinak, nuam timi na hawl, hril, tuah theu maw?

3.      Milai sualnak ruangah Pathian a riah a sia, ti na theih tikah ziangtin na thinlung a danglam ter ih khua na ruat? Ziangruangah Pathian a thin a naa asi pei? Nangmai tuahmi, hrilmi ruangah Pathian a thin a naa ve pei maw?

4.      Pathian thuthennak thu na theih tikah Pathian rundamnak thuthangtha simsuah ding a tulzia ziangtin a lo theihter ih na ngai pawmiawh?

5.      Nangmai sualnak ruangah ziangvek na tuar mi a um? Na sualman ruangah nangmah, na insang, na nitin nun ziangvek in a siatsuah ih na hmailam ziangtluk tiang a siatsuah ding?

6.      Leilungtlun ah kanmai hmin thannak, hminthatnak si loin Pathian hmin sunlawinak kan duh mi asi ti ziangtin kan langter ding? Ziangtin kanmai kiangkap cio ah Pathian hmin kan sunloih thei ding?

7.      Adam le Evi kha sual tuah dingin ziangvek ruahnak sual, diklo an rak nei?

8.      Pathian duhdawtnak, tumtahnak ruangah kan sual tikah ziangtin Pathian riah a siat ter?

9.      Pathian in ziangtluk sual a hua ti mi kan theih tikah a sersiammi ziangtluk a duhdawt ti in theihter?

10.  Adam ih sual ruanah ziangruangah misual ah siartel ve na si? Cuvek thotho in Zisu in na sualman a lo pek sak timi cu ziangtin na pom thei?

IV.  Program sungtel

Praise N worship; thlacam; video clips; Bible siar; lecture; group discussion and presentation. 

Comments